52537784_362015821305931_5559233405394092032_n

Hallittu maahanmuutto, tehokas kotouttaminen

Keskustanuoret kannattaa hallittua, mutta inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa. Maahanmuutossa ei ole kyse vain rajat auki – rajat kiinni -väittelystä, vaan maahanmuutto voidaan myös järjestää nykyistä hallitummin. Keskustanuoret esitti jo vuonna 2015 maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassaan järjestelmää, jossa EU:n ulkorajoja valvotaan, ja suoran turvapaikanhaun sijaan otettaisiin kiintiöpakolaisia suoraan pakolaisleireiltä tai EU:n rajoille perustettavista järjestelykeskuksista. Tätä esitti myös Keskusta tänään julkaistussa sisäisen turvallisuuden ohjelmassaan.

Kiintiöpakolaisjärjestelmän etuna on se, että turvapaikan myöntämisen edellytykset ja hakijan taustat voidaan tarkastaa etukäteen, ja henkilön saapuessa maahan voidaan heti aloittaa tehokas ja suunnitelmallinen kotouttaminen. Kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta voimme auttaa kaikista hädänalaisimpia – lapsia, naisia ja perheitä – eikä vain niitä, jotka selviävät omin avuin maahamme anomaan turvapaikkaa.

“Haluamme siirtää käsittelyvaiheen pois kotimaasta. Suurin ongelma on pitkä käsittelyaika, jonka aikana turvapaikanhakijat ovat toimettomina ja ilman kunnollisia tulevaisuuden suunnitelmia,” linjaa Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

Heti henkilön saapuessa maahan jokaiselle on järjestettävä pakollinen alkukartoitus ja laadittava kotouttamissuunnitelma. Parhaat tavat integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ovat työllistyminen ja kielitaidon oppiminen. Jokaiselle oleskeluluvan saaneelle on opetettava suomen kieli, jotta työn lisäksi voi osallistua vapaa-ajan toimintaan ja alueensa yhteisöihin.  

Jokaiselle täysi-ikäiselle oleskeluluvan saaneelle kuuluu myös samat kansalaisvelvollisuudet kuin muillekin suomalaisille. Täysi-ikäisen pitää osallistua kokonaisvaltaisiin tulevaisuuskutsuntoihin ja suorittaa joko varusmies- tai kansalaispalvelus. Palvelus on yksi osa sitä kokonaisuutta, jolla jokainen saadaan samalle viivalle.

“Ei voi olla niin, että vielä päätöstä odottava tai kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut jätetään ilman minkäänlaista seurantaa. Tarvitsemme lisää resursseja niin maahanmuuttoviranomaisille, sosiaalialan ammattilaisille kuin poliiseillekin, jotta yksikään maahan tullut ei pääse eristäytymään. Jokaisella maassa oleskelevalla tulee olla selkeä kotouttamissuunnitelma”, vaatii puheenjohtaja Mäkeläinen.