52537784_362015821305931_5559233405394092032_n

Kestävää metsäpolitiikkaa, ei populismia

Keskustanuoret on turhautunut vaalien alla rajusti lisääntyneestä metsäpopulismista. Jopa vaalikoneiden kysymyksissä on annettu ymmärtää, että hakkuiden määrää pitää vähentää ilmastosyistä. Keskustelu hakkuiden määrästä on nyt vahvasti hakoteillä.

“Lyhyellä tähtäimellä metsien käytön lopettaminen sitoo enemmän hiiltä verrattuna metsien käyttöön, mutta pidemmällä aikavälillä hoitamattomat metsät muuttuvat päästölähteiksi. Itse haluaisin katsoa nenääni pidemmälle myös ilmastoasioissa,” toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

”Kasvava metsä on hiilinielu. Parhaiten hiiltä sitoo kasvava, 20-40-vuotias metsä. Ilmastolle parasta metsäpolitiikkaa on kestävä metsänhoito, jota Suomessa on onneksi harrastettu jo pitkään.”

Hakkuiden määrää oleellisempi keskustelu on keskustelu puun käyttötavasta. Kun puuta käytetään puurakentamiseen tai siitä tehdään fossiilista muovia korvaavia materiaaleja, puun kasvaessa sitoutunut hiili myös varastoituu pitkäaikaisesti. Sellainen puu, jota ei voi näihin tarkoituksiin käyttää, voidaan käyttää energiana. Energiakäytössä vapautuva hiili on sitä samaa hiiltä, jota puuhun sitoutui sen kasvaessa ja on siten osa luonnollista hiilen kiertoa.

”Ilmastonmuutoksen kannalta oleellisinta on lopettaa fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen ja öljyn käytön lopettaminen mahdollisimman pian. Fossiilisia polttoaineita käytettäessä ilmakehään lisätään uutta hiiltä. Metsä taas on paras tällä hetkellä käytössä oleva teknologia hiilen sitomiseen ilmakehästä”, kertaa Mäkeläinen.

Keskustanuoret peräänkuuluttaa vastuullisuutta vaalien alla käytävään metsäkeskusteluun. Tärkeimmät ilmastotavoitteet ovat fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen, puurakentamisen lisääminen ja uusien alueiden metsittäminen kansainvälisellä yhteistyöllä esimerkiksi Afrikassa. Metsät ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, kun niitä hoidetaan kestävästi ja puuainesta käytetään järkevästi.

Suvi Mäkeläinen

Puheenjohtaja

Suomen Keskustanuoret