suvilahti44

Tarvitaan kestävän kehityksen hallitus

Suomessa eletään historiallisen tärkeää vaalikevättä. Huhtikuun eduskunta- ja toukokuun eurovaaleissa vaikutetaan ratkaisevasti siihen, mihin suuntaan Suomea ja Eurooppaa viedään. Elämme aikaa, jolloin ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii kiireellisiä ratkaisuja. Eriarvoisuutta on saatava vähennettyä. Väestön ikääntyminen edellyttää uudistuksia, jotta tasa-arvoisesta hyvinvoinnista saadaan huolehdittua.

YK:n jäsenmaat hyväksyivät 2015 kunnianhimoiset tavoitteet kestävälle kehitykselle 2030 mennessä. Uuden hallituksen pitää kiinnittää ohjelmansa näiden tavoitteiden kansalliseen toteuttamiseen. Jotta näemme kunnolla lähelle, on katse suunnattava ensin pidemmälle.

Seuraavan hallituksen on oltava ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen hallitus. Hallituksen politiikan onnistumista on mitattu lähinnä talouden ja työllisyyden onnistumisten kautta. Nyt on tultu pisteeseen, että talouskasvun ja työllisyysasteen nousun lisäksi tarvitaan uudenlaisia strategisia mittareita, jotka ohjaavat hallituksen politiikkaa. Tällaisia voisivat olla hiilidioksidipäästöjen määrätietoinen vähentäminen, koulutustason nostaminen takaisin maailman kärkeen ja vähäpäästöisen tuotannon osuus teollisuudessa ja energiassa.

Sitä saadaan, mitä mitataan. Jos hallituksen tärkeimmät mittarit ovat vain taloudellista kehitystä mittaavia, toimetkin keskittyvät pääasiassa siihen. Taloudellinen kehitys on tärkeää, muttei ainoa asia, jolla kestävää tulevaisuutta rakennetaan. Aidosti kestävä kehitys edellyttää sitä, että politiikkaa tehdään pitkän aikavälin sosiaaliset vaikutukset sekä ympäristön ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta keskeiset näkökulmat huomioiden.

Pelkät kauniit puheet kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta, nuorten syrjäytymisen vähentämisestä ja koulutuksesta eivät enää riitä. Työelämän murros ja uudet teknologiat haastavat päättäjiä. On ryhdyttävä viimein toimiin, joilla turvaamme hyvinvointivaltion ja Suomessa elävien menestyksen vielä 2030-luvullakin. Suomen on näytettävä mallia maailmalle ympäristö- ja ilmastokysymysten ratkaisemisessa. Puhdas vesi ja luonto sekä energiatehokkuus ovat parhaita kilpailuvalttejamme, joiden varaan voimme rakentaa myös uutta yritystoimintaa. Tulevat sukupolvet ja ympäristömme ansaitsevat sen, että jo 2019 Suomeen saadaan hallitus, joka nostaa ekologiset ja sosiaaliset kysymykset tasaveroisiksi kysymyksiksi talouden kehityksen kanssa.

Suvi Mäkeläinen, Keskustanuorten puheenjohtaja

Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten puheenjohtaja

Mielipidekirjoitus on julkaistu Lapin Kansassa 5.3.2019