Teemat

Sydän mukana

Minulle tärkeitä asioita ovat:

suvi-mäkeläinen-1110

"Tarvitsemme enemmän kansainvälistä yhteistyötä omaan kuoreen käpertymisen sijaan. Eurooppalaisen yhteistyön ei tarvitse tarkoittaa liittovaltiota tai massiivista byrokratiaa, vaan isojen haasteiden ratkaisemista yhdessä."

Kansainvälisyys

Euroopan unionin pitää olla vahva ja yhtenäinen suunnannäyttäjä muulle maailmalle. Tämä koskee niin kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kuin rauhan, demokratian ihmisoikeuksien ja vapaan kaupan edistämistä.

Kansainvälinen yhteistyö on tänä päivänä ensiarvoisen tärkeää, sillä olemme monin tavoin riippuvaisia toinen toisistamme. Suomen hyvinvointi syntyy kansainvälisestä kaupasta, emmekä voi ratkaista meitä koskevia isoja ongelmia kuten ilmastonmuutosta tai muuttoliikkeitä ilman kansainvälistä yhteistyötä.

Tulevina vuosina erityisen tärkeää on Euroopan ja Afrikan välinen yhteistyö. EU:n pitää uudistaa suhteitaan kohti tasavertaista kumppanuutta Afrikan maiden kanssa ja panostettava yhteiskuntien talouksien ja työllisyyden kasvuun sekä vakauteen.

Ilmasto

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, ja meidän on otettava Euroopan unionissa johtava rooli sen vastaisessa taistelussa ja vaikuttaa kansainvälisillä areenoilla. Euroopan unionin pitää kiristää päästövähennystavoitteitaan. Muutos on kuitenkin tehtävä inhimillisesti kestävällä tavalla, eli päätökset pitää tehdä ihmisten arkielämän edellytykset huomioiden. 

Erityisesti EU:n päästökaupan laajentaminen ja kiristäminen on tärkeä väline päästövähennysten saavuttamiseen. Lisäksi EU:n kannattaa panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta ilmastoviisaista ratkaisuista tulee Euroopalle kilpailuvaltti. Kestävä maa- ja metsätalous ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. 

Vain toimimalla rohkeammin yhdessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi EU:n jäsenmaat voivat asettaa paineita myös Yhdysvalloille, Kiinalle ja Intialle toimia kunnianhimoisemmin.