Teemat

Sydän mukana

Minulle tärkeitä asioita ovat:

suvi-mäkeläinen-1110

"Olen ehdolla Tampereen kaupunginvaltuustoon, koska haluan olla vaikuttamassa siihen, että Tampere olisi kehittyvä, elinvoimainen ja jatkossakin ihmisen kokoinen kotikaupunki.  Haluan vaikuttaa sen puolesta, että laadukkaat lähipalvelut ja lähiluonto ovat Tampereella kaikkien saavutettavissa ja koulutukseen ja työllisyyteen panostetaan."

Huomio hyvinvointiin

Haluan rakentaa kaupunkia, jossa ihmisten hyvinvointi asetetaan päätöksenteossa etusijalle, laadukkaisiin peruspalveluihin panostetaan ja ongelmiin puututaan ennaltaehkäisevästi. Ihmisten hyvinvointi on politiikan onnistumisen tärkein mittari. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava, sillä heissä on tulevaisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin eroja on pystyttävä kaventamaan. 

Elinvoimainen kaupunki

Tampere on minulle ja yli 200 000:lle ihmiselle tärkeä kotikaupunki. Tampere on kasvava kaupunki, jolla on paljon mahdollisuuksia kehittyä, kun niistä kaikista vaan otetaan kiinni. Tampereen on oltava hyvä työnantaja, yritysmyönteinen kaupunki ja aktiivinen elinkeinoelämän ja kansainvälisyyden kehittäjä, jotta kaupunki voi menestyä myös tulevaisuudessa. 

Koulutus keskiöön

Haluan vaikuttaa sen puolesta, että Tampereella tarjotaan maailman parasta koulutusta varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Jokaisella pitää olla mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin vain tahtoa riittää, oli vanhempien lompakon paksuus tai postinumero mikä tahansa. Lähikoulut ja -päiväkodit sekä turvalliset ja terveelliset oppimistilat ovat todella tärkeitä. Lisäksi elinikäiseen oppimiseen pitää olla mahdollisuus kaikilla kuntalaisilla. 

Yhteinen ympäristö

Ilmastonmuutoksen torjunta on aikamme suurin haaste ja meiltä vaaditaan nyt rohkeutta muuttaa omia toimintatapojamme. Haluan olla mukana vaikuttamassa sen puolesta, että Tampere tekee kunnianhimoisia ilmastotekoja inhimillisesti kestävällä tavalla, eli päätökset pitää tehdä ihmisten arkielämän edellytykset huomioiden. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen mahdollisuuksien kehittäminen sekä kiertotalouden, uusiutuvien energianlähteiden ja kestävämmän rakentamisen edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita.