Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on www.suvimakelainen.fi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.3.2019

 
1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Tummanvihreät tuulet ry
Postinumero: 33210, Tampere
Sähköpostiosoite: suvi.makelainen ( at ) outlook.com

 
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Juho Korpela
Postitoimipaikka: 33200, Tampere
Sähköposti: juho_korpela ( at ) outlook.com

 
3. Tietosuojavastaava

Nimi: Juho Korpela
Postitoimipaikka: 33200, Tampere
Sähköposti: juho_korpela ( at ) outlook.com

 
4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhteydenottolomakkeen käyttäjään.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 
5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän tietoja kerätään käyttäjän suostumuksella. Suostumus annetaan, jos käyttäjä jättää yhteystietonsa yhteydenottolomakkeeseen.

 
6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään eduskuntavaalien tuloksen julkistamiseen asti.

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottolomakkeessa kerätään seuraavat tiedot: Nimi ja sähköposti. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolelle. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 
9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

 
10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 
11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle